Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i korzystania z nowego narzędzia w Internecie udostępnionego przez Urząd Gminy Narew jakim jest System Informacji Przestrzennej Gminy Narew. Jest to mapa naszej gminy, na której prezentowane są różnego rodzaju informacje przestrzenne związane z Gminą Narew. Można tu odnaleźć między innymi:

  • lokalizacje punktów adresowych na terenie całej gminy,
  • naniesione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • lokalizacje najważniejszych instytucji publicznych (urzędy, placówki kulturalne i oświatowe, placówki ochrony zdrowia, lokale wyborcze),
  • lokalizacje sołectw i sołtysów,
  • lokalizacje obiektów sportowo-rekreacyjnych,
  • lokalizacje parafii znajdujących się na terenie gminy,
  • lokalizacje obiektów sakralnych i zabytkowych,
  • informacje dla turystów, tj. lokalizacje atrakcji turystycznych, kwater agroturystycznych i miejsc noclegowych, obiektów gastronomicznych, szlaków turystycznych.

Odnajdywanie potrzebnych informacji ułatwia intuicyjna wyszukiwarka, która umożliwia odszukanie danego obiektu lub miejsca np. po numerze działki, adresie lub typie i kategorii obiektu. Portal umożliwia wyświetlanie poszczególnych informacji na tzw. warstwach – są to min. adresy i ulice, zagospodarowanie przestrzenne, warstwy z serwisu Geoportal.gov.pl (w tym ortofotomapy) oraz wiele innych różnych warstw tematycznych.

System Informacji Przestrzennej Gminy Narew

Ciekawą funkcjonalnością Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Narew jest tzw. Google Street View, czyli funkcja Google Maps i Google Earth, która umożliwia oglądanie panoramicznych zdjęć miejscowości i gminy z poziomu ulicy. Oczywiście nie we wszystkich miejscowościach naszej gminy takie panoramiczne zdjęcia zostały wykonane, tym niemniej jest wiele miejsc w gminie, które zostały tym objęte i można to obejrzeć między innymi na naszym portalu.

Przedsiębiorcy oraz inne podmioty z terenu Gminy Narew mogą bezpłatnie zamieścić informację o lokalizacji swojej firmy lub instytucji na mapie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Narew. W tym celu należy zgłosić się do Urzędu Gminy Narew i podać nazwę obiektu, jego lokalizację (np. adres) oraz inne dane teleadresowe jakie mają być dostępne dla potencjalnego odbiorcy.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Narew, który jest źródłem bardzo wielu informacji i ułatwia odnalezienie konkretnych miejsc na terenie Gminy Narew. Aby wejść do  Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Narew należy kliknąć przycisk znajdujący się nad menu górnym naszej strony lub link w menu e-Administracja. Bezpośredni adres to:

http://narew.e-mapa.net