Z błogosławieństwa Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy w miejscowości Odrynki założony został prawosławny Skit p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich. Organizatorem skitu jest ks. archim. Gabriel (Giba). Głównym świętem Skitu ustanowiony został dzień pamięci Świętych Antoniego i Teodozjusza Pieczerskich (2/15 września).

Skit w Odrynkach 

W dniu 5 czerwca 2009 roku w Skicie w Odrynkach odbyło się pierwsze uroczyste nabożeństwo celebrowane przez ks. archim. Gabriela. W nabożeństwie uczestniczyło bardzo dużo wiernych, którzy przybyli w to niezwykłe miejsce nie tylko z naszej gminy, ale też z innych miejscowości regionu. W uroczystościach uczestniczył min. Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski, który wyraził ogromną radość i podziękował za trud włożony w budowę i organizację Skitu.

Nabożeństwo w Skicie w Odrynkach 

15 września 2009 roku w Skicie odbyła się pierwsza Boska Liturgia, celebrowana przez Jego Eminencję Sawę Metropolitę Warszawskiego i całej Polski. Ten dzień był szczególny i historyczny dla tego miejsca, gdyż była to pierwsza od 500 lat Liturgia Święta, która odbyła się w tym właśnie miejscu. 500 lat temu w okolicy wsi Odrynki funkcjonował bowiem Monaster, a Skit p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich kontynuuje te tradycje monastyczne.

Uroczystości w Skicie w Odrynkach

PIERWSZA LITURGIA ŚWIĘTA W SKICIE - 15.09.2009

WYŚWIĘCENIE CERKWI W SKICIE - 19.05.2013

Obecnie w Skicie w Odrynkach nabożeństwa odbywają się w soboty o godzinie 9.00 oraz w niedziele o godz. 10.00. W każdą środę w Ośrodku Miłosierdzia „Światłość” w Krzywcu, w godzinach od 8.00 do 16.00 ks. Archimandryta Gabriel przyjmuje i udziela porad z zakresu ziołolecznictwa. Również w środy około godziny 17.00 odprawiany jest molebien za chorych, po którym odbywają się spotkania tematyczne.

Skit w Odrynkach 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Skitu p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich w Odrynkach oraz Ośrodka Miłosierdzia „Światłość” w Krzywcu.

Skit w Odrynkach