PUNKT KONSULTACYJNY GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W NARWI

 

Punkt świadczy pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
W punkcie przyjmuje specjalista psychoterapii mgr Agnieszka Łobodzińska.

Punkt mieści się w Narwiańskim Ośrodku Kultury w pok. nr 9.

Punkt jest czynny w środy w godz. 16.00-17.30.