Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

narew herb

W Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Stanisława w Narwi z inicjatywy Księdza Proboszcza Krzysztofa Dobrogowskiego w odpowiedzi na apel papieża Franciszka przeprowadzono adwentową akcję charytatywną ”Torba od serca”.  

narew herb

We wrześniu 2022 roku odbyło się wydawanie żywności dla mieszkańców gminy Narew w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021.

narew herb

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi w partnerstwie z Caritasem Parafialnym w Narwi realizuje ,,Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Podprogram 2021 Plus”. Celem programu jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących.

narew herb

POPŻ 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

narew herb

Informacja zwiera podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi oraz dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencji Kryzysowej.

narew herb

Od 21 marca 2022 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy.

narew herb

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL...

narew herb

w tym objętych kwarantanną lub chroniących się przed działaniami wojennymi na Ukrainie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – POWIAT HAJNOWSKI

narew herb

Nie radzisz sobie z zadłużeniem? Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?

narew herb

Chcesz pomóc seniorowi? Masz czas i możliwość zrobienia zakupów osobie potrzebującej czy wyprowadzić psa na spacer? Zgłoś chęć pomocy!

narew herb

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

narew herb

Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. W dniu 23 października 2020r. rząd ogłosił Program - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów , którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym. Program ma połączyć działania na szczeblu rządowym i samorządowym, jest koordynowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

narew herb

Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

narew herbTrwa rekrutacja do bezpłatnego projektu szkoleniowego online „Młodzi sprawni językowo”.

narew herb

że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników tutejszego Ośrodka ogranicza się bezpośrednie przyjmowanie interesantów do odwołania.