Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Formularze wniosków i podań dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi.

ohp logoCK OHP w Hajnówce prowadzi rekrutację młodzieży do udziału w projekcie "Od szkolenia do zatrudnienia" w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży”.

narew herbProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji iz poszanowaniem godności osób uprawnionych.

narew herbZapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi Fundacji Świetlik, której główną misją jest ochrona oraz zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne.

ohp logoZapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii "Naucz się zawodu" prowadzonej przez Ośrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

narew herbZapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi kampanii "Bezpieczny i aktywny senior" Celem głównym kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych.

narew herbOgólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje  całodobową  pomoc  osobom  doznającym  przemocy,  świadkom  przemocy  oraz  osobom  poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

narew herbPowstaje Stowarzyszenie dla Amazonek i osób chorych na nowotwory.

narew herbStowarzyszenie dłużnikmaprawo.pl informuje, iż udziela całkowicie bezpłatnej pomocy osobom zadłużonym.

dab logoHajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klubu „Dąb" mieści się w Hajnówce przy ulicy Ks. Wierobieja 18 (2 piętro).

Osobom niepełnosprawnym, niezależnie od praw  uprawnień i ulg o charakterze powszechnym przysługują także prawa, uprawnienia i ulgi o charakterze szczegółowym (dotyczące różnych aspektów  życia), których celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równych szans.

logo powiat hajnowskiZgodnie z uchwaloną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z początkiem stycznia 2016r., świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu hajnowskiego.

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonymGłównym celem obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pomoc po wypadkachBezpłatna pomoc dla osób po wypadkach i ich bliskich w ramach projektu "Wypadek i co dalej?".

narew herbRada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 roku.

W celu realizacji zadań ustawowych oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi przetwarzane są dane osobowe.

Informacja dotycząca rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczego Hufca Pracy w Wasilkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWII

Punkt świadczy pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.