Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów
W dniu 23 października 2020r. rząd ogłosił Program - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów , którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym. Program ma połączyć działania na szczeblu rządowym i samorządowym, jest koordynowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

W dniu 23 października 2020r. rząd ogłosił Program - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów , którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym. Program ma połączyć działania na szczeblu rządowym i samorządowym, jest koordynowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu w szczególności osób powyżej 70 roku życia, które zdecydują się nie wychodzić z domu podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Ogłoszony program ma być realizowany do końca roku kalendarzowego.

https://wspierajseniora.pl/dla-seniora/

W tym celu została uruchomiona Ogólnopolska infolinia - 22 505 11 11

W ramach programu seniorom mogą być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby tj. artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Koszty zakupów pokrywa osoba potrzebująca wsparcia.

Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp.

Wsparciem w ramach Programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.