Skład osobowy Rady Gminy Narew VIII kadencji na lata 2018-2023:

Przewodnicząca: Aneta Leonowicz
Wiceprzewodniczący: Sylwia Sawicka-Andrzejuk
Członkowie: Lucyna Chodakowska
  Agnieszka Marzanna Filipiuk
  Jan Gryniewicki
  Zenaida Iwaniuk
  Anna Jakoniuk
  Anna Kryszeń
  Paulina Monach
  Anna Podgórska
  Eugeniusz Selwestruk
  Maria Skokin
  Michał Mateusz Szelengowicz
  Marcin Szymaniuk
  Tomasz Wojciechowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Rada Gminy NarewVII kadencji w latach 2014-2018:
Walentyna Timofiejuk - przewodnicząca w latach 2014-2017, Aneta Leonowicz - przewodnicząca w latach 2017-2018, Natalia Siemienowicz - wiceprzewodnicząca, Witold Andrzej Bubnicki, Wiera Dudzicz, Zenaida Iwaniuk, Anna Jakoniuk, Michał Kozyrski, Tamara Leszczyńska, Piotr Paweł Lewczuk, Roman Ostapczuk, Adam Ostaszewski, Walenty Sadowski, Joanna Krystyna Szafrańska, Halina Turbaczewska.
 
Rada Gminy Narew VI kadencji w latach 2010-2014:
Ewa Urbanowicz - przewodnicząca, Mirosław Predko - wiceprzewodniczący, Piotr Benedyczuk, Sławomir Chodakowski, Mirosław Aleksander Gromotowicz, Mirosław Kozłow, Dawid Kuczewski, Jan Ochrymiuk, Adam Ostaszewski, Piotr Ostaszewski, Roman Paszko, Bożena Zofia Pogorzelska, Jerzy Sakowski, Joanna Krystyna Szafrańska, Anna Lidia Wawrzeniuk.
 
Rada Gminy Narew V kadencji w latach 2006-2010:
Eugeniusz Dudzicz - przewodniczący, Piotr Ostaszewski - wiceprzewodniczący, Krystyna Pawluczuk,  Mirosław Szelengowicz, Włodzimierz Dudzicz, Eugeniusz Gryniewicki, Jarosław Kiryłowicz, Jarosław Kołnier,  Joanna Krystyna Szafrańska,  Jan Kononiuk,  Jerzy Sakowski, Andrzej Ostaszewski, Jan Selwestruk, Walentyna Timofiejuk, Leszek Gołowaczyk.