Decyzja o zamknięciu urzędu została podjęta z uwagi na fakt, że Święto Pracy 1 Maja przypada w sobotę. W związku z powyższym zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.), należy obniżyć miesięczny wymiar czasu pracy o 8 godzin. Wobec tego Kierownik ustalił dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi dzień 4 maja 2021 r. dniem wolnym od pracy.