15 września 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Narew V kadencji. Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Dudzicz. Po zatwierdzeniu porządku obrad głos zabrał Wójt Gminy Narew Jakub Sadowski. Przedstawił on Radzie cel zwołania niniejszej sesji, którym było zatwierdzenie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze we wsi Odrynki. Droga ta prowadzi do Skitu p.w. Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich. Radni jednogłośnie przyjęli niniejszą uchwałę.

XXVI sesja Rady Gminy Narew 

W dalszej kolejności Wójt udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, po zakończeniu których Przewodniczący Rady Gminy Narew dokonał zamknięcia obrad XXVI sesji Rady Gminy Narew. Po zakończeniu sesji Wójt oraz radni udali się do Skitu w Odrynkach na obchody święta Św. Św. Antoniego i Teodozjusza Kijowsko-Pieczerskich, którym przewodniczył Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa.