13 października 2014 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawienie, jak co roku, przygotowali uczniowie klas trzecich gimnazjum pod kierunkiem Olgi Hewy.

Dzień Nauczyciela

Występ rozpoczęła humorystycznie wykonana piosenka na melodię "Hej, sokoły". Treść recytowanych wierszy i śpiewanych piosenek pokazywała trudny żywot ucznia. Natomiast zaprezentowana scenka, przedstawiła pracę nauczyciela, który stara się z wszystkich sił przygotować uczniów do egzaminu, lecz oni specjalnie się tym nie przejmują.

Dzień Nauczyciela

Był również uczeń idealny, wymarzony przez wszystkich nauczycieli, który zawsze odrabia lekcje, jest przygotowany oraz pisze testy na szóstki. Na zakończenie uczniowie podziękowali nauczycielom za trud wkładany w ich naukę i wychowanie. Następnie głos zabrał Dyrektor Jerzy Ostapczuk, który wszystkim nauczycielom złożył życzenia.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi