Informuję, że Wójt Gminy Narew w porozumieniu z Dyrektorami Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi Narwiańskiego Ośrodka Kultury
w Narwi podjął decyzję o zamknięciu od dnia 12 marca 2020 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi wraz z filiami w Łosince
i Trześciance oraz Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi. Placówki zostają zamknięte do dnia 25 marca 2020r.

Andrzej Pleskowicz

Wójt Gminy Narew