Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

Kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędne dokumenty i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.

narew herb

WÓJT GMINY NAREW INFORMUJE o zmianach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2023 roku

narew herb

z terenu Gminy Narew od 01.01.2023 do 31.08.2023

narew herb

znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

znajdujący się przy ulicy A. Mickiewicza 18 w Narwi będzie nieczynny.

narew herb

Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

narew herb

Informacja MSWiA - korespondencja z MAP, dotyczącą nowelizacji rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r., w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego.

narew herb

Wójt Gminy Narew informuję ,że odbiór węgla  na preferencyjnych warunkach...

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2236), gospodarstwa domowe będą mogły dokonać zakupu paliwa stałego po preferencyjnej cenie.

narew herb

z okazji Narodowego Święta Niepodległości organizowanych w Narwiorganizowanych w Narwi, 11 listopada 2022 r. (piątek)11 listopada 2022 r. (piątek)