Informuję,

że dzień 25 kwietnia 2022r. (poniedziałek)

w Urzędzie Gminy Narew

jest dniem wolnym od pracy

 

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Pleskowicz