PFRR udziela wsparcia de minimis mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP) z terenu województwa podlaskiego  z przeznaczeniem na finansowanie projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach zwiększające efektywność energetyczną  o co najmniej 25%.

Inwestycje termomodernizacyjne wiążą się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów. Skutkiem przeprowadzonych działań są oszczędności energetyczne znacząco obniżające bieżące koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. PRRR daje szansę na realizację tego typu projektów zapewniając finansowanie w formie preferencyjnego wsparcia.

Warunki :

  • oprocentowanie – 0% (pomoc de minimis),
  • prowizja – 0%,
  • maksymalna kwota – 1 000 000 PLN,
  • maksymalny okres spłaty – 120 miesięcy,
  • maksymalny okres karencji w spłacie rat kapitałowych – 12 miesięcy,
  • okres wydatkowania środków – do 360 dni,
  • wkład własny – od 0%,
  • obowiązkową formą zabezpieczenia jest weksel in blanco z wystawienia pożyczkobiorcy z upoważnieniem do jego wypełnienia przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, pozostałe zabezpieczenie mogą stanowić: hipoteka, przeniesienie własności rzeczy na zabezpieczenie (przewłaszczenie), cesja wierzytelności, zastaw rejestrowy, inne przewidziane prawem zabezpieczenie,
  • jedno przedsiębiorstwo może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę.
  • Po zakończeniu inwestycji konieczne jest przedstawienie audytu ex-post weryfikującego osiągnięte wskaźniki dotyczące efektywności energetycznej.

Więcej informacji: Alicja Orzechowska tel. 604 079 262

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.