Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska" ogłasza nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych. Szczegóły na stronie internetowej:

– nabór nr 1/2021/G - Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu dziedzictwa lokalnego LGD Puszcza Białowieska - http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/index.php/nabor-nr-12021g-wsparcie-inicjatyw-sluzacych-zachowaniu-dziedzictwa-lokalnego-lgd-puszcza-bialowieska-granty/

– nabór nr 2/2021/G - Wsparcie inicjatyw służących promocji obszaru LGD Puszcza Białowieska – http://rlks.lgd-puszcza-bialowieska.pl/index.php/nabor-nr-22021g-wsparcie-inicjatyw-sluzacych-promocji-obszaru-lgd-puszcza-bialowieska-granty/

plakat o naborze

plakat szkolenie