Dnia 30 lipca 2011 roku odbyło się w Krzywcu podsumowanie projektu „Remont świetlicy wiejskiej w Krzywcu”. Organizatorami tej uroczystości byli Wójt Gminy Narew oraz Narwiański Ośrodek Kultury. Świetlica w Krzywcu została odremontowana dzięki dotacji Unii Europejskiej z tzw. małych projektów, wdrażanych na terenie naszej gminy przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

Podsumowanie remontu świetlicy w Krzywcu 

Do Krzywca przybyło tego dnia bardzo wielu mieszkańców naszej gminy aby obejrzeć występy zespołów artystycznych działających w Gminie Narew, a także wysłuchać koncertu gwiazdy wieczoru – białoruskiego zespołu Hramnicy z Mińska. Duża liczba zaproszonych zespołów oraz liczna publiczność spowodowały, iż organizatorzy postanowili przenieść uroczystość do pobliskiego Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej "Światłość", który dysponuje znacznie większą bazą lokalową. Wśród przybyłych gości znaleźli się min. Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, a także Prezes LGD „Puszcza Białowieska” Mirosław Stepaniuk.

Podsumowanie remontu świetlicy w Krzywcu 

Przybyłych gości gorąco powitały sympatyczne prowadzące Justyna i Natalka, po czym zaprosiły do wysłuchania koncertu zespołu Hramnicy z Mińska. Folklorystyczny zespół Hramnicy tworzą młodzi ludzie na co dzień związani z Uniwersytetem Kultury i Sztuki Białorusi w Mińsku.

Podsumowanie remontu świetlicy w Krzywcu 

Zespół założony w 1993 roku prezentuje tradycyjną ludową muzykę białoruską. W skład zespołu wchodzi grupa taneczno-wokalna, a także grupa instrumentalna, którą tworzą akordeon, gitara, skrzypce, tamburyn oraz cymbały. Dyrektorem artystycznym zespołu Hramnicy jest Władimir Ziniewicz.

Podsumowanie remontu świetlicy w Krzywcu 

Ludowe, białoruskie pieśni, dobrze znane i lubiane na Podlasiu porwały publiczność do wspólnego śpiewania i zabawy. Na zakończenie występu podziękowania od władz samorządowych Gminy Narew przekazali na ręce dyrektora artystycznego zespołu Wójt oraz Przewodnicząca Rady Gminy.

Podsumowanie remontu świetlicy w Krzywcu 

Po występie gości z Białorusi zaprezentowały się zespoły artystyczne działające w Gminie Narew. Jako pierwszy zaśpiewał zespół Art Pronar z Narwi, którego kierownikiem artystycznym jest Pan Jan Snarski.

Podsumowanie remontu świetlicy w Krzywcu 

W Krzywcu nie mogło również zabraknąć zespołów działających przy Parafii Prawosławnej w Łosince. Przed publicznością wystąpiły chóry Zaranoczka oraz Harmoń prowadzone przez Panią Marię Bubka. Zaprezentował się także ludowy zespół wokalny Podlaszanki.

Podsumowanie remontu świetlicy w Krzywcu 

Podczas uroczystości zaprezentowane zostały min. główne cele Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „Puszcza Białowieska” oraz cele projektu remontu świetlicy wiejskiej w Krzywcu. Przedstawiono również działania zrealizowane i planowanie do wdrażania w Gminie Narew w ramach Osi 4 Leader.

Podsumowanie remontu świetlicy w Krzywcu 

Tego wieczoru swój dorobek artystyczny zaprezentowały także zespoły działające przy Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi, które prowadzi Pani Maria Bubka. Publiczności zaśpiewały dziecięce zespoły Domisolki oraz Świt, a także młodzieżowy zespół Perła.

Podsumowanie remontu świetlicy w Krzywcu 

Na zakończenie głos zabrali Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz. Podziękowali oni serdecznie wszystkim wykonawcom, którzy wspaniale zaprezentowali się na scenie. Podziękowania zostały przekazane również osobom zaangażowanym w remont świetlicy w Krzywcu oraz w organizację uroczystości podsumowującej. Szczególne słowa podziękowania zostały przekazane na ręce Pani Krystyny Chodakowskiej – Sołtysa wsi Krzywiec.

Podsumowanie remontu świetlicy w Krzywcu 

Program Leader jest wdrażany na naszym terenie przez Lokalną Grupę Działania Puszcza Białowieska, która realizuje tzw. Lokalną Strategię Rozwoju obszaru LGD PB. Strategia ta wyznacza trzy główne cele rozwoju obszaru LGD „Puszcza Białowieska”. Są to:

  • Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych regionu Puszczy Białowieskiej.
  • Zrównoważone różnicowanie działalności gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby.
  • Rozwój kapitału społecznego

logo leaderlogo leader pllogo prowlogo LGD

Celem projektu remontu świetlicy w Krzywcu było podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych w miejscowości Krzywiec oraz wzmocnienie aktywności jej mieszkańców. Przyczyni się to do rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD „Puszcza Białowieska”, co stanowi jeden z głównych celów Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

GALERIA ZDJĘĆ       NAGRANIE VIDEO

Zobacz także:
Remont świetlicy wiejskiej w Krzywcu