13 sierpnia 2011 roku odbył się we wsi Skaryszewo festyn ludowy połączony z otwarciem wystawy pt. „Skaryszewo w fotografii i dokumencie – 300 lecie”. Organizatorami festynu była Regionalna Izba Białoruska w Skaryszewie oraz Narwiański Ośrodek Kultury. Na uroczystość przybyło wielu zaproszonych gości, w tym min. Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, duchowni z okolicznych parafii oraz Pan Jan Syczewski.

Otwarcie wystawy w Skaryszewie 

Licznie przybyłych gości serdecznie powitał właściciel Regionalnej Izby Białoruskiej w Skaryszewie Pan Michał Filianowicz, który zaprosił wszystkich do oglądania wystawy. Można było zobaczyć na niej stare fotografie i dokumenty związane z historią miejscowości Skaryszewo i jej mieszkańców. Pan Michał opowiedział pokrótce zebranym o niektórych zdjęciach i dokumentach znajdujących się w jego zbiorach.

Otwarcie wystawy w Skaryszewie 

Festyn w Skaryszewie nie mógłby się odbyć bez występów zespołów artystycznych. Tutaj jednak występujący artyści nie mają do dyspozycji tradycyjnej sceny, a występują w starej stodole, co nadaje szczególny, wiejski charakter ich występom i wykonywanym piosenkom ludowym.

Otwarcie wystawy w Skaryszewie 

Jako pierwszy przed publicznością zaprezentował swój repertuar zespół Reczeńka z Koźlik pod kierownictwem Pani Ali Kamieńskiej. W podobnym ludowym klimacie wystąpił inny zespół folklorystyczny – Czyżowianie ze wsi Czyże. Zespoły te współpracują z Białoruskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym w Białymstoku.

Otwarcie wystawy w Skaryszewie 

Goście w Skaryszewie mogli też wysłuchać i pobawić się przy muzyce dwóch zespołów estradowych z Narwi. Przed publicznością wystąpił zespół Art Pronar z Narwi, którego kierownikiem artystycznym jest Pan Jan Snarski. Na scenie zaśpiewał również zespół Narva z Narwi współpracujący na stałe z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury.

Otwarcie wystawy w Skaryszewie 

Dzięki dobrej pogodzie na festyn w Skaryszewie przybyło wielu mieszkańców naszej gminy, którzy oprócz obejrzenia interesującej wystawy mogli posłuchać i pobawić się przy muzyce zespołów artystycznych. Była to kolejna udana impreza ludowa zorganizowana przez Regionalną Izbę Białoruską w Skaryszewie.

Otwarcie wystawy w Skaryszewie 

GALERIA ZDJĘĆ     NAGRANIE VIDEO