STYPENDIUM WÓJTA GMINY NAREW
na rok szkolny 2018/2019
ZA WYNIKI I OSIĄGNIĘCIA W NAUCE
w roku szkolnym 2017/2018

Do Urzędu Gminy Narew wpłynęło 21 wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Narew na rok szkolny 2018/2019. Komisja Stypendialna na posiedzeniach w dniu 9 lipca 2018 r. oraz w dniu 13 grudnia 2018r. pozytywnie zaopiniowała wszystkie wnioski.

Stypendia przyznano: 12 uczniom Szkoły Podstawowej w tym:

  • kl. IVa - 3,
  • kl. IVb - 5,
  • kl. V - 1,
  • kl. VI - 3

oraz 9 uczniom Gimnazjum w tym:

  • kl. II - 7,
  • kl. III - 2.

Serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć w nauce.

Wójt Gminy
Andrzej Pleskowicz