Na podstawie § 11 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2019r. poz. 1737) Podlaski Kurator Oświaty zebrał informację o zaplanowanej ofercie edukacyjnej szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 dla absolwentów szkół podstawowych w województwie podlaskim.

Informacja powyższa jest dostępna na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku pod adresem: https://informator.kuratorium.bialystok.pl/wykaz.aspx