W związku z otrzymaną informacją zwrotną od Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Narwi, iż z przeprowadzonego przez wychowawców grup rozeznania wśród rodziców dzieci zapisanych do Przedszkola Samorządowego w Narwi polegającego na indywidualnym telefonicznym poinformowaniu rodziców o możliwości uczęszczania ich dzieci do przedszkola od dnia 6 maja 2020r. wynika, że żaden z rodziców nie wyraził chęci posyłania dziecka do przedszkola od dnia 6 maja 2020r. W związku z powyższym Przedszkole Samorządowe w Narwi pozostaje nadal zamknięte w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz