Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 21 i 22 stycznia 2019 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Krzywiec, Łosinka, Istok.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

DATA
ROZPOCZĘCIA
DATA
ZAKOŃCZENIA
GODZINY OBSZAR STACJA
2019-01-21
8:30
2019-01-21
14:00
5,5 Krzywiec (numery nieparzyste od 1 do 37,
numery parzyste od 2 do 54)
03-26
2019-01-21
8:30
2019-01-21
14:00
5,5 Łosinka (numery parzyste od 24 do 44,
numery nieparzyste od 33 do 35)
03-1388
2019-01-22
7:30
2019-01-22
16:00
8,5 Istok 03-18

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.