Pismo dotyczące wskazania przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Hajnówce do wydawania w rejonie jej działania orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z autyzmem, w tym zespołem Aspergera.

Treść pisma