logo POIiS SGGN UE

W listopadzie 2013 roku zakończona została inwestycja budowy przystani kajakowej w Narwi nad rzeką Narew w ramach projektu pt. „Budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych w Dolinie Górnej Narwi”. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, a Gmina Narew jest partnerem w niniejszym projekcie.

Przystań kajakowa w Narwi

W ramach inwestycji nad rzeką Narew wybudowanych zostało kilka obiektów małej infrastruktury turystycznej. Przystań kajakową w Narwi tworzą następujące obiekty:

  • Pomost;
  • Suszarka na kajaki;
  • Wieża widokowa;
  • 2 duże wiaty wraz z podestem drewnianym;
  • Mała wiata;
  • Miejsce ogniskowe wraz z 8 ławeczkami;
  • Tablica informacyjna;
  • Toalety drewniane oraz pojemniki do segregacji odpadów.

Przystań kajakowa w Narwi 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet V Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów.

GALERIA ZDJĘĆ