14 lipca 2012 roku we wsi Gorodzisko odbyły się prawdopodobnie pierwsze w historii naszej gminy Zażynki Gminne – uroczystości związane ze słowiańskim obyczajem początku żniw. Zażynki zostały zorganizowane w ramach VIII Podlasko-Poleskich Spotkań Żwiwnych pod hasłem „Oleń po boru chodit”. Organizatorem uroczystości było Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, we współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury.

Zażynki Gminne

W Zażynkach Gminnych czynny udział wzięły zespoły ludowe Podlaszanki i Żemerwa, a także dwa zespoły przybyłe z Białorusi: zespół ze wsi Bołota k. Kobrynia oraz zespół Chmelewskije Wołociuhi z Chmelewa. W uroczystościach uczestniczyli także samorządowcy naszej gminy oraz licznie przybyli mieszkańcy. Wspólne spotkanie i powitanie obyło się przy krzyżu na końcu wsi Gorodzisko, gdzie miała miejsce krótka modlitwa.

Zażynki Gminne

Następnie wszyscy zebrani przeszli korowodem przez wieś, udając się na pole w celu symbolicznego rozpoczęcia żniw. Tam również odmówiono modlitwę, po której członkinie zespołów ludowych rozpoczęły niełatwą pracę koszenia zboża za pomocą tradycyjnych sierpów. Zarówno podczas korowodu jak też w czasie koszenia członkinie zespołów śpiewały tradycyjne, żniwne pieśni ludowe.

Zażynki Gminne

Po wykonaniu prac polowych korowód ponownie z piosenką przeszedł do wsi, niosąc ze sobą skoszone snopki zboża, które zostały ustawione obok budynku świetlicy wiejskiej. Tam również odbyła się część artystyczna uroczystości, podczas której wystąpiły wszystkie zespoły biorące udział w Zażynkach Gminnych.

Zażynki Gminne

Wszystkich zebranych jeszcze raz gorąco powitał główny organizator uroczystości Doroteusz Fionik oraz przedstawił zespoły przybyłe tego dnia do Gorodziska. Na początek tradycyjne pieśni ludowe zaśpiewały publiczności zespoły: Podlaszanki, którego kierownikiem jest Anna Teśluk oraz Żemerwa prowadzony przez Annę Fionik.

Zażynki Gminne

W drugiej części programu artystycznego zaprezentowały się zespoły, które przyjechały do nas z Białorusi. Publiczność wspaniale bawił zespół ze wsi Bołota k. Kobrynia oraz zespół Chmelewskije Wołociuhi z Chmelewa.

Zażynki Gminne

W wykonaniu zespołów z Białorusi można było usłyszeć nie tylko tradycyjne białoruskie pieśni ludowe, ale też zabawne skecze i dowcipy. Zespoły zaprezentowały również tańce ludowe, w których aktywnie uczestniczyła publiczność.

Zażynki Gminne

Podziękowania za zorganizowanie tak wspaniałej uroczystości przekazali na zakończenie Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz oraz Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, dziękując organizatorom, występującym zespołom oraz przybyłej publiczności.

Zażynki Gminne

Uroczystości zakończył poczęstunek dla wszystkich przybyłych zespołów, który przygotował Narwiański Ośrodek Kultury.

GALERIA ZDJĘĆ      MATERIAŁ VIDEO