12 września 2010 roku, tj. dzień święta Św. Aleksandra Newskiego mieszkańcy wsi Łosinka będą wspominać w sposób szczególny. Tego dnia bowiem odbyła się konsekracja odremontowanej cerkwi p.w. Św. Jerzego, która znajduje się na cmentarzu w Łosince. Uroczystościom wyświęcenia świątyni oraz Liturgii Świętej przewodniczył J.E. Sawa – Metropolita Warszawski i całej Polski.

Wyświęcenie cerkwi w Łosince 

Metropolitę powitała w Łosince młodzież, członkowie rady parafialnej i bractwa cerkiewnego, władze Gminy Narew w osobach Wójta Jakuba Sadowskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusza Dudzicza, a także licznie przybyli wierni. W świątyni dostojnego gościa powitał w asyście duchowieństwa proboszcz parafii w Łosince ks. prot. Jerzy Kos.

Wyświęcenie cerkwi w Łosince 

Uroczystości rozpoczęły się od ceremonii wyświęcenia prestoła, który znajduje się centralnej części ołtarza każdej cerkwi prawosławnej i jest to najważniejsze miejsce w świątyni. Metropolita Sawa dokonał poświęcenia wodą i świętym mirem wnętrza świątyni, a następnie odbyła się procesja wokół cerkwi z relikwiami świętych.

Wyświęcenie cerkwi w Łosince 

W dalszej części uroczystości odbyła się Boska Liturgia, której przewodniczył Metropolita. Świąteczną homilię wygłosił ks. Aleksander Wysocki z parafii w Klejnikach. Nabożeństwo uświetniły swoim śpiewem chóry działające przy parafii w Łosince prowadzone przez dyrygentkę Marię Bubka. Były to chóry Ramonka, Zaranoczka oraz nowy chór, który działa od niedawna przy parafii.

Wyświęcenie cerkwi w Łosince 

Uroczystości w Łosince zakończyła świąteczna procesja wokół świątyni, podczas której odprawiono również krótkie nabożeństwo żałobne za wszystkich spoczywających na cmentarzu wokół cerkwi. Metropolita Sawa podziękował wszystkim za wspólną modlitwę oraz za wsparcie i pomoc wielu osób, które przyczyniły się realizacji przedsięwzięcia remontu tej świątyni. W dowód uznania za pracę na rzecz cerkwi Metropolita wyróżnił proboszcza ks. Jerzego Kos oraz osoby zaangażowane w remont cerkwi i wręczył im cerkiewne nagrody.

Wyświęcenie cerkwi w Łosince 
 

GALERIA ZDJĘĆ

 

Projekt remontu cerkwi prawosławnej p.w. Św. Jerzego w Łosince dofinansowany został ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-20013. Prace wewnątrz świątyni zrealizowano przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 1 – Ochrona zabytków
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

 logo UElogo prowherb podlaskie
logo ministerstwo kultury