W dniu 14 października 2008 roku parafia prawosławna w Łosince uroczyście obchodziła parafialne święto Opieki Matki Bożej. Uroczystej Liturgii Świętej przewodniczył Biskup Supraski Grzegorz. Uroczystości rozpoczęły się od powitania biskupa przez młodzież z Łosinki oraz przez władze Gminy Narew - Wójta Jakuba Sadowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusza Dudzicza oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Narwi Alinę Ostaszewską.

Święto Opieki Matki Bożej w Łosince 

W imieniu Rady Parafialnej dostojnego gościa przywitali starosta Piotr Dawidziuk oraz Anna Gabrylewska, natomiast w świątyni biskupa powitał proboszcz parafii w Łosince ks. Jerzy Kos.

 Święto Opieki Matki Bożej w Łosince

Przed rozpoczęciem uroczystej Liturgii Świętej Biskup Supraski Grzegorz dokonał aktu małego poświęcenia cerkwi, która przeszła w roku 2007 gruntowny remont. Świętą Liturgię uświetnił swoim śpiewem chór parafii prawosławnej w Łosince Ramonka.

 Święto Opieki Matki Bożej w Łosince

Tradycyjnie już uroczystości święta Opieki Matki Bożej zakończyła procesja, która trzy razy okrążyła świątynię w Łosince.

 Święto Opieki Matki Bożej w Łosince

Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia cerkiewne i listy pochwalne. Orderem Równej Apostołom Św. Marii Magdaleny zostali odznaczeni Mikołaj Janiuk oraz Eugeniusz Dudzicz. Odznaczenia otrzymali też przybyli tego dnia na uroczystość przedstawiciele służb więziennych.

Święto Opieki Matki Bożej w Łosince 

W roku 2007 cerkiew parafialna pw. Św. Apostoła Jakuba w Łosince przeszła gruntowny remont zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Koszty remontu w kwocie ponad 400 tys. zł zostały w dużej części pokryte z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2008 wykonano dodatkowo iluminację świątyni, która została częściowo sfinansowana z dotacji Urzędu Gminy Narew.