INFORMACJA WÓJTA GMINY NAREW


Wójt Gminy Narew na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2018r, poz. 121/ informuje, że na tablicy ogłoszeń w lokalu Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101 zostaje wywieszony na okres 21 dni /od dnia 11 kwietnia 2018r./ wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w obrębie wsi:

  • obręb Rybaki - działka oznaczona nr 82/53 - o pow. 1150 m2.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgniąć w Urzędzie Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101, lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

 


Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz