Narew, dnia 9 maja 2018r.

INFORMACJA WÓJTA GMINY NAREW


Wójt Gminy Narew podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym w miejscowościach:

  • Narew - oznaczona nr 587/1 - część
  • Odrynki - oznaczona nr 534/6

Szczegółowych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazach można zasięgniąć w Urzędzie Gminy w Narwi, ul. Mickiewicza 101, lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl

 


Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz