Informuję,

że dzień 7 stycznia 2022r. (piątek)

w Urzędzie Gminy Narew

jest dniem wolnym od pracy

 

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Pleskowicz