Dzień 13 marca 2020 r. zapisał się czarnymi literami w historii emerytowanej nauczycielki
Pani Krystyny Wojciechowskiej i jej rodziny. W wyniku pożaru rodzina została pozbawiona części
podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku. Mieszkanie
wymaga generalnego remontu.

      Straty materialne poniesione przez poszkodowaną przekraczają jej możliwości finansowe.

      Gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość o udzielenie pomocy
poszkodowanym. Wierzę, iż razem zdołamy pomóc i wesprzemy ich w potrzebie.

      Wszystkich, którzy są w stanie pomóc pogorzelcom prosimy o dokonywanie dobrowolnych
wpłat na specjalnie utworzony rachunek bankowy:

07 8086 0004 0000 1052 2000 0340 z dopiskiem "Pomoc poszkodowanym - pożar w Narwi
13.03.2020 "

      Zebrane środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych, podstawowy sprzęt
gospodarstwa domowego, ubrania i lekarstwa.

Za wszelką okazaną pomoc serdecznie dziękuję.

Wójt Gminy Narew