W związku z organizowanym VI Międzynarodowym Konkursem Fotograficznym „Inspiracje Słońcem"w Radziejowie zwracam się z prośbą o przekazanie załączonego regulaminu placówkom oświatowym i instytucjom zajmującym się rozwojem kultury. Regulamin Konkursu i Karta Zgłoszenia dostępne są również na stronie internetowej: https://www.radziejow.edu.pl/527,vi-edycja