WÓJT GMINY NAREW

ogłasza:

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Narew
w miejscowości:

Wieś Łosinka – działka zabudowana budynkiem byłego Ośrodka Zdrowia z częścią mieszkalną , oznaczona  nr  geodezyjnym 135 o pow. 3200 m2 , KW Nr  BI2P/00022752/5.

  • cena wywoławcza  124 500,00zł.
  • wys. wadium  13 000,00zł.
  • dodatkowe koszty 1 688,50zł.

IV przetarg został przeprowadzony w dniu 21 grudnia 2016r.

Przetarg odbędzie się dnia 27 marca 2017r. o godz. 9,00
w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101, pok. 7

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Narwi Nr 64 8086 0004 0000 1052 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Narwi w terminie do 21 marca 2017r /za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek Urzędu/.

Szczegółowych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi pok. 4, tel. 85 6816755 , 785084097 lub na stronie internetowej Gminy Narew i bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl.

Wójt Gminy Narew
mgr Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Dokładniejsze informacje o przetargu