Wójt Gminy Narew informuje że w dniu 31 marca 2017 roku podpisano umowę o udzieleniu wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Wojewoda Podlaski przekazał środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej wysokości: 12 000 zł (słownie zł: dwanaście tysięcy), z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek szkolnych, w tym:

  1. Szkole Podstawowej w Narwi - w wysokości 7 815 zł;
  2. Gimnazjum im. abp. gen. dyw. Mirona Chodakowskiego w Narwi - w wysokości 4 185 zł.

 

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz