Narew, 27 czerwca 2018r.

WÓJT GMINY NAREW

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew
w miejscowości:

Wieś Rybaki – działka położona na terenie byłego Ośrodka Wypoczynkowego. Zabudowana szopą o konstrukcji drewnianej o pow. zabudowy 72m2. Dach jednospadowy także o konstrukcji drewnianej, kryty blachą. Dojazd do działki zapewniony gminną drogą gruntową. Posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod usługi turystyczne z zakresu urządzeń plażowo-kąpielowych, rozrywkowych, zabawowych itp. jako tereny ogólnodostępne z dostępem do rzeki Narew. Na terenach tych dopuszcza się lokalizację obiektów do przechowywania sprzętu turystycznego oraz sezonowych kabin sanitarnych oraz punktu gastronomicznego i handlowego, oznaczona w ewidencji gruntów nr: 82/53 o pow. 1150 m2 /Bi-0,0342ha, N-0,0388ha,RVI-0.0420ha/ KW Nr BI2P/00023220/4

  • cena wywoławcza - 13 310,00 zł
  • wysokość wadium - 1 400,00 zł
  • dodatkowe koszty - 590,00 zł
  • o wysokości posiąpienia decydują uczestnicy przetargu, minimalne 140,00 zł.
  • do ceny wylicytowanej zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się dnia 31 lipca 2018r. o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy w Narwi ul. Mickiewicza 101, pok. 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wplacenie wadium na konto Urzędu Gminy w Narwi

64 8086 0004 0000 1052 2000 0090 Bank Spółdzielczy w Narwi

w terminie do 25 lipca 2018r (za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu wadium na podany rachunek Urzędu).

Szczegółowych informacji o nieruchomości można zasięgnąć w Urzędzie Gminy w Narwi pok. 4, tel. 85 6816755, 785084097 lub na bip.ug.narew.wrotapodlasia.pl.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz