Narew, 7 sierpnia 2018 r.

 

Or.271.33.2018

Gmina Narew – Zamawiający - informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie zarządzenia Nr 263/14 Wójta Gminy Narew z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Narew Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację zadania:

 

„ZAKUP I DOSTAWA UŻYWANEGO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAZY POŻARNEJ W TRZEŚCIANCE”

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześciance.
  Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 poz. 1260 z późn. zm.), wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
  • kolor pojazdu: czerwony, zderzak i listwy boczne w kolorze białym,
  • ogrzewanie kabiny + ogrzewanie autopompy,
  • napęd 4x4 z blokadą mostu przedniego, tylnego i reduktorem napędowym,
  • silnik diesel,
  • DMC min 19 000kg,
  • moc minimum 320KM, skrzynia biegów manualna,
  • kabina przystosowana do przewozu minimum 6 osób,
  • przeszklenie w części osobowej.
 2. Termin realizacji zamówienia: do 31 października 2018 r.
 3. Sposób sporządzenia oferty:
  Ofertę cenową należy złożyć w Sekretariacie siedziby Zamawiającego w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Zakup i dostawa używanego ciężkiego samochodu ratowniczo gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trześciance” do dnia 14 sierpnia 2018 r., godzina 13.00 na formularzu oferty cenowej, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia.
 4. Otwarcie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2018 r. o godz. 13.30 w Urzędzie Gminy Narew, ul. A. Mickiewicza 101, sala konferencyjna na parterze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy Narew
Andrzej Pleskowicz

 

Do pobrania:

Wzór formularza ofertowego

Wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty