ludzi narew

 

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce serdecznie zaprasza na szósty i ostatni w tym roku festyn z cyklu „I tam żywuć ludzi”, który odbędzie się w Narwi (przystań kajakowa nad rzeką) 17.09.2017r., w niedzielę  -  początek o godz.14.00

W programie:

 • Występy zespołów:
  • Zespół dziecięcy z Narwiańskiego Ośrodka Kultury (Narew)
  • AXEL (Białystok)
  • Niemoralna Propozycja (Hajnówka)
  • DAWID SZYMCZUK BAND (Hajnówka)
  • ART PRONAR (Narew)
 • Kramik muzealny z literaturą białoruską, pamiątkami i rękodziełem ludowym

Serdecznie zapraszamy !!!

ORGANIZATORZY:

Muzeum i Ośrodek Kultury Białoruskiej w Hajnówce www.muzeumbialoruskie.hajnowka.pl
Urząd Gminy Narew
Gminny Ośrodek Kultury w Narwi

Festyn realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku


 

Музей і Асяродак Беларускай культуры ў Гайнаўцы сардэчна запрашае на Беларускі Фэст “І ТАМ ЖЫВУЦЬ ЛЮДЗІ” 17.09.2017 Нараў, пачатак у 14.00 г.

У ПРАГРАМЕ:

 • Выступы калектываў:
  • ДЗІЦЯЧАЯ ГРУПА З КУЛЬТУРНАГА ЦЭНТРА Ў НАРВІ
  • AXEL (Беласток)
  • АМАРАЛЬНАЯ ПРАПАНОВА (Гайнаўка)
  • ДАВІД ШЫМЧУК БАНД (Гайнаўка)
  • АРТ ПРОНАР (Нараў)
 • Крама з беларускай літаратурай, сувенірaмі і рукадзеллем

Арганізатар:

Музей і Асяродак Беларускай Культуры ў Гайнаўцы, Вул.3 Мая 42, 17-200 Гайнаўка,

Партнёры:

Улады Гміны Нараў,
Гмінны асяродак культуры ў Нарве.