Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje, że w dniach 19-22.09.2017 r. odbędzie się cykl szkoleń dotyczących warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" oraz na operacje „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof' objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

arimr szkolenia

Program szkolenia - 22.09.2017
Sala Szkoleń Biura Powiatowego ARiMR W Bielsku Podlaskim,
ul. Białowieska 113D, 17-100 Bielsk Podlaski

Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy i zasady przyznawania pomocy dla:

 • „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych",
 • „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji ro|nej" w ramach poddzialaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobíegawcze. którym celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Szkolenie dedykowane jest mieszkańcom oraz doradcom rolnym powiatów:
BIELSKOPODLASKI, HAJNOWSKI SIEMIATYCKI, WYSOKOMAZOWIECKI

09:45 - 10:00 Rejestracja uczestników szkolenia
10:00 - 13:00 Omówienie bloków tematycznych

 1. Podstawy prawne ubiega nia się i wypłaty pomocy.
 2. Zasady ubiegania się o pomoc; '
  • definicja beneficjenta,
  • zakres i wysokość wsparcia,
  • koszty kwaiifikowalne,
 3. Zasady przygotowywania iwypelniania dokumentacji aplikacyjnej;
  • wniosek o przyznanie pomocy,
  • załączniki do wniosku o przyznanie pomocy wraz z ich omówieniem,
  • wnioski o płatność wraz z załącznikami
 4. Zasady wypłaty pomocy.