Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniach 24 i 27 października 2017 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Soce oraz Nowiny.

HARMONOGRAM WYŁĄCZEŃ ENERGII ELEKTRYCZNEJ:


pge 20171017

 

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 7405334, 85 7405043 lub 991.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.