Ogłoszenia różne

logo powiat hajnowskiStarostwo Powiatowe w Hajnówce zaprasza na szkolenie dotyczące prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej (rolnicza, hodowlana, rybacka itp.) z uwzględnieniem ochrony przyrody.

logo podr szepietowoW dniach 26-27 kwietnia 2014 roku w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbędą się Wiosenne Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie.

Majówkowy spacer nordic walkingLokalna Organizacja Turystyczna "Region Puszczy Białowieskiej" zaprasza na majówkowy spacer szlakami nordic walking, który odbędzie się 1 maja 2014 roku.

logo piorinKomunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział w Hajnówce o zagrożeniu upraw roślin.

logo lekarz weterynariiInformacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hajnówce dotycząca uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 15 kwietnia 2014 roku. Wyłączenia dotyczą miejscowości Narew.

Bezpłatne szkolenie dla kwaterodawców jako dostawców usług ekoturystycznych z zakresu promocji walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.

logo admininistracja podatkowaNaczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 5 kwietnia 2014 roku (sobota) na „Dzień Otwarty”.

Podlaska Izba Rolnicza ponownie apeluje do podmiotów skupujących trzodę chlewną oraz rolników, iż pozostały zaledwie dwa dni na sprzedaż świń, aby otrzymać rekompensatę z tytułu poniesionych strat.

Ośrodek Wychowawczy - dzień otwartySpecjalny Ośrodek Wychowawczy w Hajnówce zaprasza dzieci i młodzież na wraz z rodzicami na Dzień Otwarty, który odbędzie się 12 kwietnia 2014 roku.

Kurs elektryka z uprawnieniami SEPOśrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Hajnówce ogłasza nabór na kurs "Elektryk z uprawnieniami SEP do 1kV".

Badania ankietowe GUS w 2014 rokuUrząd Statystyczny w Białymstoku informuje, iż w roku 2014 w wylosowanych gospodarstwach będą przeprowadzane rolnicze oraz społeczne badania ankietowe.

Platforma Dialogu i Współpracy26 marca 2014 roku odbędzie się w Hajnówce spotkanie Platformy Dialogu i Współpracy, którego tematem bedą perspektywy ochrony przyrody w Puszczy Białowieskiej.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 27 marca oraz 1 i 3 kwietnia 2014 roku. Wyłączenia dotyczą wsi Koźliki, Łopuchówka i Gorodczyno.

logo straz pspOstrzeżenie Państwowej Straży Pożarnej dotyczące wypalania traw i pozostałości roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach i pasach przydrożnych.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 18 i 20 marca 2014 roku. Wyłączenia dotyczą wsi Łopuchówka i Gorodczyno.

logo LGD Puszcza BiałowieskaLGD "Puszcza Białowieska" przyjmuje zgłoszenia kwaterodawców zamieszkałych na obszarze LGD, którzy chcą wziąć udział w wyjeździe studyjnym.

logo ARiMRBiuro Powiatowe ARiMR w Hajnówce dnia 13 marca 2014r. zaprasza rolników na szkolenie z zasad korzystania z dotacji unijnych w kampanii 2014, w tym z zasad przyznawania płatności bezpośrdnich i ONW.

Warsztaty z zakresu questinguWydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Hajnówce zaprasza na warsztaty z zakresu Questingu - wypraw odkrywców, które odbędą się min. w Narwi w dniu 25 marca 2014 roku.

logo krusW 2014 roku KRUS pragnie zwrócić uwagę rolników na grupę wypadków, w większości tragicznych w skutkach, jakimi są pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn.