Spotkanie Klubu Seniora, które odbyło się 24 listopada 1992 roku w Narewskim Ośrodku Kultury w Narwi. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Narew Jan Topolański.

Pierwsze, założycielskie spotkanie Klubu Seniora w Narwi odbyło się 3 listopada 1992 roku w Narewskim Ośrodku Kultury. Uczestniczyli w nim emeryci i renciści z Narwi i okolic, a także Sekretarz Urzędu Gminy Narew Pani Maria Owerczuk. W skład Komitetu Klubu Seniora w Narwi weszły następujące osoby: Aleksandra Święcka – Przewodnicząca, Witalis Milewski – Zastępca Przewodniczącego, Leokadia Korobkiewicz – Skarbnik.

 

Spotkanie Klubu Seniora w Narwi

 

Czas trwania filmu - 20 min 31 sek.