Od 21 marca 2022 roku z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą korzystać uchodźcy z Ukrainy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi informuje, że przyjmuje wnioski na pomoc żywnościową z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 dla uchodźców z Ukrainy ze względu na sytuację kryzysową. Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew w godzinach pracy ośrodka tj. poniedziałek – piątek w godz. 7:30 do 15:30

Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być również objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej tj. 776,00 zł x 220% – 1.707,20 zł

w przypadku osoby w rodzinie. tj. 600,00 zł x 220% - 1320,00 zł.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 85 681 67 42, 85 681 67 52 lub

606 372 322.