Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi jest jednostką organizacyjną Gminy Narew podległą Wójtowi Gminy.

Celem działalności ośrodka jest:

  1. Realizacja zadań własnych i zleconych wymienionych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych zadań z zakresu zabezpieczenia społecznego wskazanych do realizacji przez ośrodek, bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, uchwał Rady Gminy oraz zarządzeń lub upoważnień Wójta.
  2. Umozliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
  3. Wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiania im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.
  4. Doprowadzenie w miarę możliwości do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWI
ul.Mickiewicza 101 17-210 Narew
(budynek urzędu gminy)

Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 7.30 - 15.30

tel. 85 6816742, 85 6816752, fax 85 8733535
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.bip.gops.ug.narew.wrotapodlasia.pl

NIP: 543-18-63-234,  REGON: 0050849647

KIEROWNIK - ELŻBIETA LEWICKA


 

Punkt świadczy pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWII