12 kwietnia 2018 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Narew. Konsultacje miały na celu próbę opracowania nowej koncepcji zagospodarowania w/w obszaru.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Narew, Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, pracownicy Urzędu Gminy Narew i jednostek organizacyjnych, interesariusze w tym mieszkańcy Narwi oraz nauczyciele i młodzież gimnazjalna.

Prezentację walorów Narwi i okolic przedstawił profesor Jerzy Uścinowicz z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. W trakcie prezentowane były zdjęcia Narwi i okolic.

Nad prawidłowym przebiegiem konsultacji czuwali mentorzy Pani Agnieszka Olender i Ewa Jasińska.

Kolejne konsultacje odbędą się 19 maja 2018 r. w godz. 10 -16 w Narwiańskim Ośrodku Kultury.

Serdecznie zapraszamy.

 

 GALERIA ZDJĘĆ