17 maja 2018 r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie miejscowości Narew. Konsultacje miały na celu próbę opracowania nowej koncepcji zagospodarowania w/w obszaru.

W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Narew, Dyrektor Narwiańskiego Ośrodka Kultury, radni Gminy Narew, pracownicy Urzędu Gminy Narew i jednostek organizacyjnych, interesariusze w tym mieszkańcy Narwi.

Uczestnicy spotkania dyskutowali na temat kierunków rozwoju Narwi, jej walorach oraz barierach przestrzennych.

Nad prawidłowym przebiegiem konsultacji czuwali mentorzy Pani Agnieszka Olender i Ewa Jasińska.

 

 GALERIA ZDJĘĆ