O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

WÓJT GMINY NAREW

ZAPRASZA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI NAREW, OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 1458/31

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz i wpływasz na przyszłość naszej gminy.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniach 28.02.2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Narew

Dodatkowo w trakcie programu można skorzystać również z takich narzędzi jak:

  • metoda konsultacji elektronicznych (e-konsultacje) dostępnej na stronie: http//konsultacje.podlasie.pl/narew/ w zakładce „Ankieta” w terminie od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r.
  • metoda punkt informacyjny z siedzibą w Urzędzie Gminy Narew ul. Mickiewicza 101, 17-210 Narew, pokój nr 2, w godz.: od 7:30 do 15:30 od 01.02.2022 r. do 28.02.2022 r.

Czego dotyczą konsultacje?

Teren proponowany do objęcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest w Gminie Narew, obręb geodezyjny Narew i obejmuje działkę nr 1458/31. Powierzchnia terenu objętego planem miejscowym wynosi 0,9 ha. Teren w całości należy do przedsiębiorstwa PRONAR, będącym jednym z największych przedsiębiorstw w województwie podlaskim i krajowym liderem w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń dla rolnictwa, usług komunalnych oraz branży transportowej. Teren zmiany bezpośrednio sąsiaduje z terenem przeznaczonym na funkcje przemysłowe, na którym zlokalizowana jest firma PRONAR. Zachodzi potrzeba zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym wskazany teren zostanie przeznaczony pod zabudowę przemysłową dającą możliwość rozbudowy istniejących obiektów funkcjonującego przedsiębiorstwa.

Cel konsultacji?

  1. Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu oraz wyznaczenie terenów przeznaczonych do zmiany przeznaczenia.
  2. Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłej zmiany planu miejscowego oraz poinformowanie lokalnej społeczności o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu.
  3. Przekazanie informacji dot. walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny a jednocześnie dostępny i przekonywujący oraz zebranie uwag mieszkańców do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Narew, obejmującej działkę nr 1458/31.
  4. Wdrożenie nowych metod debaty publicznej na temat projektu dokumentu i szeroko pojętych konsultacji społecznych.
  5. Określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz