Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2022 roku

Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 638- tekst jedn.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, organizacje społeczne oraz inne uprawnione podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Narew w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew na 2022 r.

Opinie oraz uwagi o programie można składać w następujący sposób:

  • składanie uwag i opinii na piśmie w Urzędzie Gminy Narew, sekretariat, w dni robocze,
    w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesłanie pocztą;
  • składanie uwag i opinii za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz faksem na nr 873 3535.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust. 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje, w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia 24 marca 2022 r. Niewydanie opinii w ww. terminie, uznaje się za akceptację programu.

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2022 roku