W ramach działań informujących o polskiej Prezydencji Ministerstwo Spraw Zagranicznych zleciło kreację oraz produkcję filmu animowanego promującego polską Prezydencję w Radzie UE w II połowie 2011 roku.

Prezydencja Polski w UE

Film stworzony przez Tomasza Bagińskiego i firmę Platige Image prezentuje Polskę jako kraj sprawujący Prezydencję w Radzie UE w duchu solidarności, innowacyjności i zrównoważonego rozwoju, a jego mieszkańców jako ludzi solidarnych, aktywnych, nowoczesnych, zaangażowanych i kreatywnych. Uroczysta premiera filmu odbyła się 27 czerwca 2011 roku.

Film promujący polską Prezydencję w Unii Europejskiej