14 lipca 2012 roku we wsi Gorodzisko odbyły się prawdopodobnie pierwsze w historii naszej gminy Zażynki Gminne – uroczystości związane ze słowiańskim obyczajem początku żniw. Zażynki zostały zorganizowane w ramach VIII Podlasko-Poleskich Spotkań Żwiwnych pod hasłem „Oleń po boru chodit”. Organizatorem uroczystości było Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, we współpracy z Narwiańskim Ośrodkiem Kultury.

Zażynki gminne w Gorodzisku

W Zażynkach Gminnych czynny udział wzięły zespoły ludowe Podlaszanki i Żemerwa, a także dwa zespoły przybyłe z Białorusi: zespół ze wsi Bołota k. Kobrynia oraz zespół Chmelewskije Wołociuhi z Chmelewa.

Zażynki Gminne w Gorodzisku