Ogłoszenia

narew herbOgłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew, który odbędzie się dnia 3 kwietnia 2015 roku.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej (stałych, okresowych i celowych).

Kto ma prawo do stypendium szkolnego oraz co jest podstawą przyznania świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W związku z powyższym zmiana powoduje podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy z Programu ze 150% do 200%.

Kto ma prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz co jest podstawą przyznania świadczenia. Rodzaje pieniężnych i niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej.

Badania ankietowe GUSInformacja Urzędu Statystycznego w Białymstoku rolniczych o badaniach ankietowych oraz społecznych badaniach ankietowych GUS w 2015 roku.

narew herbW dniu 17 lutego 2015 roku Rada Ministrów zmieniła rozporządzenie w sprawie dodatkowego wsparcia finansowego rolnikom w gospodarstwach, w których wystąpiły szkody wyrządzone przez dziki w uprawach rolnych w 2014 roku.

Ozdoby wielkanocne - warsztatyNarwiański Ośrodek Kultury zaprasza na II cykl warsztatów wielopokoleniowych, podczas których tworzone będą ozdoby wielkanocne. Pierwsze spotkanie odbędzie się 3 marca 2015 roku w NOK.

Badania profilaktyczne piersiWójt Gminy Narew oraz Fundacja "Dla Niej" serdecznie zapraszają wszystkie Panie z Gminy Narew na kolejne bezpłatne badania profilaktyczne piersi, które odbędą się 12 marca 2015 roku w NOK.

logo pgeInformacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Gminie Narew w dniu 5 marca 2015 roku.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o konsultacjach projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2015 roku.

logo ARiMRBiuro Powiatowe ARiMR w Hajnówce dnia 3 marca 2015r. zaprasza rolników na szkolenie z zasad wypełniania wniosku o płatności bezpośrednie i ONW w kampanii 2015.

Ukazał się lutowy numer Gazety Hajnowskiej. Gazeta dostępna jest w Urzędzie Miasta Hajnówka, w Starostwie Powiatowym, punkcie informacji turystycznej i wybranych punktach handlowych na terenie powiatu hajnowskiego. mobilnych czytelników zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej.

logo policjaW tym roku „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw” realizowany będzie w dniach od 23 do 28 lutego 2015. Tradycyjnie już w tę inicjatywę włączają się policjanci z Hajnówki.

logo administracja podatkowaNaczelnik Urzędu Skarbowego w Hajnówce informuje, iż 3 marca 2015 roku w Urzędzie Gminy w Narwi zostanie zorganizowany punkt mobilny przeznaczony do wysyłania zeznań podatkowych drogą elektroniczną.

Konkurs pt. Bezpieczne gospodarstwo rolneInformacja o ogólnopolskim konkursie pt. "Bezpieczne gospodarstwo rolne". Termin zgłoszenia gospodarstwa do konkursu to 31 marca 2015 roku.

Porozumienie z Politechniką BiałostockąRozwój edukacji to jedno z ważniejszych zadań samorządu. Dnia 10 lutego 2015 roku pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Politechniką Białostocką zawarta została umowa o współpracy.

Informujemy, że od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony.

narew herbOgłoszenie Wójta Gminy Narew o zwołaniu zebrań wiejskich sołectw: Łopuchówka, Kotłówka, Koweła w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.