PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok   

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach
elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Bielsk Podlaski  (powiat: bielski, hajnowski, siemiatycki,
wysokomazowiecki, ostrowski, zambrowski)

 

miejscowość

ST

dnia

w godzinach

 

Narew: ul. Żeromskiego (nr nieparzyste od 11 do 19), Konopnickiej (nr nieparzyste od 1 do 39), Szlak Żubra (posesja nr 18), Słowackiego (posesja nr 9), Kochanowskiego (nr nieparzyste: 3 i 5 oraz nr parzyste od 2 do 10)

03-577

21.07.2020

8.00-17.00

 

Wszelkie informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są na naszej stronie internetowej www.pgedystrybucja.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Bielsk Podlaski tel. 85-740 5334 (całodobowo) lub 991